AKSESUARLARIMIZ

Tepe Mahyalar

Dikey olarak 3x10 cm ahşap kereste çatıda mahya'ya montajı yapılır mahya'ya tespit edilen MKB Metal Kiremit aynı ölçüde kesilip 3x10 cm ahşap kerestenin üstünü kaplayacak şekilde 90 derece kıvrımı ve bükümü yapılır. Tepe mahya montajı yandan vidalama veya çivileme sistemi ile uygulanır.

Yan Saçak Mahyalar

Çatının yan saçak bölümüne 3x15 cm ahşap kereste montajı yapılarak çatıya göre 3 cm'lik yükselti oluşturulur yan saçak mahya tespit edilen MKB Metal Kiremit 3 cm yükseltiye göre 90 derece kesilip bükülür ve montajı yapılır. Yan alın ahşabın üzerine tüm yada kısmen kaplayacak şekilde yan saçak mahya uygulaması yapıllır.